Niezbędne dokumenty:


* ankieta dotycząca

kandydata

* CV

* oryginał atestatu

* zaświadczenie o stanie

zdrowia

* cztery fotografie


Zostać studentem w Unii Europejskiej? To łatwiejsze, niż myślisz!

Szkoły wyższe w Polsce czekają na Ciebie!


Polska jest państwem należącym do Unii Europejskiej: dyplomy wszystkich uczelni polskich są uznawane praktycznie w całej Europie, a w niektórych przypadkach także w innych częściach świata. Absolwenci wielu polskich uczelni są cenionymi pracownikami zachodnich firm, znajdują pracę także w Stanach Zjednoczonych. Polska posiada bogate tradycje naukowe: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, założony w 1364 roku, należy do najstarszych uczelni na świecie. Znani polscy uczeni to m.in. Mikołaj Kopernik, Jędrzej Śniadecki, Maria Curie-Skłodowska, Zygmunt Wróblewski, Bronisław Malinowski. Polakami byli również wybitni badacze Syberii: Benedykt Dybowski, Aleksander Czekanowski, Jan Czerski. Obecnie polscy naukowcy osiągają sukcesy zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych, w tym także na kierunkach artystycznych.

Polskie uczelnie państwowe i prywatne zapewniają bardzo wysoki poziom wykształcenia. Dobrze przygotowana kadra wykładowców gwarantuje zarówno sprawne przekazywanie wiedzy merytorycznej, jak i kształtowanie nawyku samodzielnego myślenia. Uczelnie dysponują dobrze wyposażonymi pracowniami, bibliotekami, obiektami sportowymi itp., a w trakcie nauki wiele z nich oferuje praktyki w krajach Europy i Ameryki.

Istnieje możliwość nauki praktycznie na wszystkich kierunkach w uczelniach na terenie całej Polski. Studia w Polsce są na ogół dwustopniowe, po pierwszych trzech latach nauki uzyskuje się tytuł bakałarza, a po kolejnych dwóch magistra. Szczególnym zainteresowaniem wśród studentów z Rosji cieszą się takie kierunki, jak: zarządzanie, bankowość i finanse, marketing, ekonomia, stosunki międzynarodowe (w tym europeistyka) oraz filologie. Wybierane są także rzadkie i poszukiwane specjalności, gwarantujące uzyskanie atrakcyjnej pracy, na przykład inżynier transportu szynowego lub hotelarz-gastronom.

Opłaty za naukę uzależnione są od wyboru uczelni i kierunku. Zakwaterowanie w domu studenckim. W wielu uczelniach istnieje dobrze rozwinięty system wsparcia dla studentów (stypendia).

Nie znasz języka polskiego? To żaden problem – będziesz miał okazję nauczyć się go na profesjonalnych kursach podczas wakacji oraz skorzystać ze specjalnych korepetycji podczas pierwszego roku nauki. Z pewnością pomogą Ci również polscy koledzy i koleżanki, z którymi zaprzyjaźnisz się bardzo szybko.